Beliggenhet

Børstad ungdomsskole ligger i den østlige delen av Hamar, og har nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf-park som nærmeste naboer. Børstad ungdomsskole har inneværende skoleår 336 elever og 45 ansatte. Barneskolene i vår skolekrets er Rollsløkka, Greveløkka og Solvang.

Ansatte

Lærerne på Børstad ungdomsskole er organisert i trinn og herunder team, med sin teamkoordinator. Lærerne på det enkelte team dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppa de har ansvaret for, og har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for sine elever. Vi har også fagarbeidere, rådgivere og andre ansatte som hver dag arbeider for at elevene skal oppleve et så godt læringsmiljø som mulig.

Velkomstklasse og FN-skole

Skolen er FN-skole. Det betyr blant annet at vi lager FN-avis og hvert år deltar i «FN-rollespillet» i regi av FN-sambandet. Vi er også tilknyttet UNESCO, gjennom skolenettverket ASP (Associated Schools Project), som en av 30 utdanningsinstitusjoner i landet  

Gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Den naturlige skolesekken (DNS), som skal stimulere til kunnskap og bevissthet omkring bærekraftig utvikling, har skolen blant annet etablert skolehage og egen honningproduksjon.

FAU

Driftsstyret er skolens høyeste organ. Her sitter representanter fra elevrådet, skolens ledelse og andre ansatte, foreldrerepresentanter og en politikerrepresentant. Skolens foreldreutvalg (FAU) ledes skoleåret 2022/2023 av Mari Færavaag

Vi ønsker at skolens visjon, Jeg kan - jeg vil - jeg tør, skal prege både elever og ansatte i deres hverdag og gjerninger.