Beliggenhet

Børstad ungdomsskole ligger i den østlige delen av Hamar, og har nye Hamar Idrettspark, Børstad kunstgressbane og Børstad frisbeegolf-park som nærmeste naboer. Børstad ungdomsskole har inneværende skoleår 345 elever og 45 ansatte. Barneskolene i vår skolekrets er Rollsløkka, Greveløkka og Solvang.

Ansatte

Lærerne på Børstad ungdomsskole er organisert i trinn og herunder team, med sin teamkoordinator. Lærerne på det enkelte team dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppa de har ansvaret for, og har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for sine elever. Skolens miljøteam, bestående av miljøveileder, fagarbeidere, rådgivere og andre ansatte arbeider også for at elevene skal oppleve et så trygt og godt læringsmiljø som mulig.

Velkomstklasse

Børstad ungdomsskole er den skolen i Hamar kommune som har velkomstklasse for elever på ungdomstrinnet. Dette betyr at vi tar imot elever som nettopp har kommet til landet og som har behov for grunnleggende norskopplæring. I år er det i øyeblikket 21 elever i skolens velkomstklasse.

FAU

Driftsstyret er skolens høyeste organ. Her sitter representanter fra elevrådet, skolens ledelse og andre ansatte, foreldrerepresentanter og en politikerrepresentant. Skolens foreldreutvalg (FAU) ledes skoleåret 2023/2024 av Gro Hilde Reinsborg.

Vi ønsker at skolens visjon, Jeg kan - jeg vil - jeg tør, skal prege både elever og ansatte i deres hverdag og gjerninger.