Beliggenhet

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune og er bygget for 360 elever. Skolen ligger sentralt på Ajer med kort avstand til Ankerskogen. 

Skolen er en rendyrket teamskole med 6 team rundt 60 elever, der hvert team har egen base med UV-rom, to grupperom og stort arbeidsrom. I tillegg er stab og støttefunksjoner også organisert i team. 

Hjem og skole

Alle foreldrene på skolen er automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet og skolen skal samarbeide og sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og de skal skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (Opplæringsloven § 11-4).

Hver klasse velge en representant til FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) som skal sitte i tre år. Dersom ett trinn består av fire klasser, velges totalt fire representanter til FAU fra dette trinnet. FAU skal bestå av representanter fra alle klasser på alle trinn ved Ajer ungdomsskole.

Ofte stilte spørsmål

Hun er på Ajer hver torsdag og fredag og har åpen tid fra kl. 09.00- 14.30, og eller etter avtale. Avtale kan gjøres via SMS eller via kontaktlærer.