Beliggenhet

Ridabu skole er en barneskole fem kilometer øst for Hamar sentrum. Skolen har dette skoleåret 275 elever og 45 ansatte. Våre nærmeste kjente naboer og gode samarbeidspartnere er Vang kirke og Toneheim Folkehøgskole.

Det er viktig for oss med et trygt og godt skolemiljø. Hos oss skal alle trives, og skolen har et stort fokus på både sosial trivsel og faglig mestring.  Vi har i år tilsatt sosiallærer for å styrke både det faglige og sosiale læringsmiljøet ved skolen, Sosiallæreren jobber på tvers av alle trinn og i tett samarbeid med både elever, foreldre, lærere, andre instanser og skolens ledelse. 

Vårt nærmiljø

Skolens nærmiljø er fullt av norsk historie og kultur, med bl.a. flere gravhauger fra vikingtiden. I skolens nærhet ligger også Åker gård og Åkersvika naturreservat. Vi har to flotte "uteklasserom", et område med gapahuker og bålplass nede ved Finsalbekken og et område i "Visjuen" (skogen ved Vidarshov gård).

Vi har satt opp flere store elevforestillinger og har blant annet satt opp skuespillet "Pihl og hans sognebarn" av Tor Karseth.  

Våre verdi-ord

Vi har i tillegg utarbeidet fem VERDI-ord som vi ønsker skal prege alle ved skolen vår: Kreativ, Engasjert, Robust, Samarbeidende, Inkluderende. 

Praktisk informasjon

Legg inn tekst her

Legg inn tekst her

Ofte stilte spørsmål og svar