Beliggenhet

Ingeberg skole er en skole med 185 elever og 30 ansatte. Skolen ligger som et midtpunkt på Ingebergfeltet og er en naturlig arena for læring, lek og aktivitet både i skolehverdagen og på fritiden. Vi har et stort uteområde med mange lekemuligheter, både sommer og vinter. 

Inkluderende skolemiljø

Trivsel gir muligheter for læring, noe vi er opptatt av på skolen vår. Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø er viktig for at elevene våre skal lære å ta egne valg, blomstre, ha det bra og bli robuste. Med god tilpasset opplæring vil vi at elevene skal kjenne mestring, være nysgjerrige og oppleve utvikling, både faglig og sosialt. 

Sammen klarer vi alt! Vårt hovedmål er å bidra til at elevene våre utvikler seg til hele mennesker som har gode forutsetninger for å fungere i samfunn og felleskap. Ved hjelp av et godt foreldresamarbeid, støtter vi sammen opp om elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi ønsker at skolehverdagen skaper grunnlag for trivsel og vennskap - også på andre arenaer. Her er foreldrene våre viktigste støttespillere! 

Ofte stilte spørsmål

Skoleruten finner du på disse nettsidene.

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette ansvaret hviler både på deg som forelder og på skolen. Vi er hverandres viktigste medspillere i jobben med å sørge for at barna har det bra, lærer og utvikler seg i et trygt og godt skolemiljø.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen. Du som foresatt er automatisk en del av Foreldrerådet.

Foreldrerådet velger hvert år to representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fra hver klasse. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ. 

Trinnkontakt er ikke en lovpålagt funksjon, men er likevel viktig for et godt samarbeid mellom foresatte og kontaktlæreren.

Foresatte velger to trinnkontakter i sin klasse i starten av skoleåret, og disse har som ansvar å være bindeledd mellom de foresatte og kontaktlæreren. Trinnkontakten skal ha god kontakt med de foresatte i klassen, spørre om innspill og ivareta deres interesser i møte med skolen.
 
Trinnkontakten planlegger foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig i skoleåret. Ellers er det trinnkontaktens ansvar å formidle foresattes innspill, spørsmål og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor.

Andre viktige oppgaver er å ta initiativ til sosiale arrangementer for foresatte og elever, organisere foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på skolen og sørge for at noen tar kontakt med nye foresatte til elever som begynner i klassen midt i skoleåret.