Beliggenhet

Ener ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar og ligger på Ridabu. Vi har plass til 360 elever og elevene på hvert trinn er organisert i to baser, A og B. Basene er organisert med inntil 60 elever i hver, og tre kontaktlærere tilknyttet hver base. Skolen har også en spesialpedagogisk avdeling.

Spesialpedagogisk avdeling

Den spesialpedagogiske avdelingen gir tilbud til elever med særskilte behov fra hele Hamar kommune. Her tilrettelegges undervisning og aktivitet den enkeltes forutsetninger og behov, samtidig som elevene skal inkluderes i det store mangfoldet.

Inkluderende læringsmiljø

Skolen har fokus på et inkluderende læringsmiljø der alle elever skal føle tilhørighet i fellesskapet, oppleve at de hører til og er en del av Enerfamilien.

Ener ungdomsskole er opptatt av aktive elever i alle læringssituasjoner. Det betyr at vi ønsker at læring skal foregå med aktive elever som produsenter av egen læring, både i og utenfor klasserommet. Vi ønsker å stimulere skaper- og utforskertrangen, kreativiteten og nysgjerrigheten hos den enkelte elev, både individuelt og gjennom samarbeid.

Ofte stilte spørsmål

Lag og foreninger som vil låne skolens gymsal på fast basis gjennom skoleåret, kontakter kulturkontoret i kommunen v/Rita Westad, tlf 925 63 122

Ta kontakt med rektor Aslaug Grimsmo. Kontaktinfo på nettsiden.

Hun er på Ener hver tirsdag og onsdag og har åpen tid fra 0900 – 1400, og/eller etter avtale. Avtale kan gjøres via SMS, eller via kontaktlærer.