Vi voksne i SFO ønsker å ivareta barnas ønsker og behov i størst mulig grad, og på en best mulig måte. Vi ønsker å skape en helhet i SFO-dagen, hvor lek, ulike aktiviteter og omsorg for hverandre er med på å skape trygghet, tilhørighet og trivsel.

Aktiviteter på SFO

Her er det rom for rolle-lek, konstruksjons-lek, tegning, spill og vi har et mangfold av leker. De voksne tilrettelegger for ulike gruppeaktiviteter for de barna som ønsker å være med på det. Aktiviteter i gymsalen står på planen hver dag. En dag i uka har vi aktivitetsskole. Her kan elevene velge om mellom ulike aktiviteter de vil være med på.

Et gjennomgående tema for året er: «Gode livsvaner» med vekt på mat, gode omgangsformer (hvordan vi møter hverandre og snakker til hverandre) og fysisk utfoldelse. Vi følger også skolens "Sosiale læreplan". På skolefrie dager tar vi oss gjerne ut på turer for å komme oss litt bort fra det daglige, og for å gi barna positive opplevelser. 

Årets ”happening” på SFO er ”Småstjerner” som arrangeres i månedsskifte mai/juni.

SFO-råd

Vi har eget "SFO-råd" der representanter fra de ulike klassene møter. Her diskuterer vi innhold i aktiviteter, meny for matdager, innkjøp av leker og andre saker som opptar barna.

Ofte stilte spørsmål

Alle som ønsker det (1. – 4. trinn) kan starte på SFO når de vil i løpet av skoleåret.

Det er 1 måneds oppsigelse fra 1. eller 15. i mnd.

SFO er åpent mellom kl 07.30-08.30 og 12.55-16.30. Det er åpent hele året med unntak av 4 uker i juli. Vi følger skolens P-dager og holder stengt disse dagene. Jule- og påskeferien rullerer på en av de 3 største skolene, sammen med alle de andre barna i Hamar, som benytter seg av SFO i høytidene.