Skolen har en av byens beste SFO’er hvor elevene trives med både frie og styrte aktiviteter. Vi har to avdelinger, Lillebjørn for de som går på 1. og 2. trinn, og Storebjørn for de som går på 3. og 4. trinn. 

Om SFO

  • SFO er en integrert del av skolens virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf.
  • SFO-tilbudene i Hamar kommune har egne vedtekter som alle foreldre/foresatte med barn i SFO får.
  • SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek, kulturaktivitet og sosial læring.
  • Bemanningsnorm ved SFO’ene i Hamar kommune er én voksen pr. 15 barn, og én pedagog pr. 40 barn.
  • Storhamar SFO utarbeider egen årsplan som deles ut i løpet av høsten. 
  • Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for innholdet og tilsatte.
  • SFO har en leder med pedagogisk utdanning, som har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret.
  • Alle ansatte i SFO er primærkontakter på enkelte trinn.

Ofte stilte spørsmål