Digihjelpen er et veiledningstilbud for deg som ønsker hjelp til å mestre ulike digitale løsninger. Vi har tilbud om både én-til-én veiledning og kurs tilpasset ulike tema. 

Vi ønsker å bidra til å redusere digital utenforskap, og til å gjøre kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen mer effektiv. Det er viktig for oss at alle har kunnskapen de trenger for å søke om tjenester de har krav på, og at alle innbyggere kan delta i samfunnet på lik linje og medvirke i saker som angår dem.

Digihjelpen i Hamar er et samarbeid mellom Hamar kommune (Innbyggerservice og biblioteket), Frivilligsentralen og Seniornett. 

Les mer om hva du kan få hjelp til