Hovedhensikten med planstrategien er å gjøre en samlet vurdering av hvilke planer og utredninger som skal utarbeides i fireårsperiode

Kommunestyret vedtok 25.03.2020 planstrategien for 2020-2023.

Den vedtatte planstrategien finner du her. (PDF, 521KB)

Viktige grunnlagsdokumenter

Kunnskapsgrunnlag om som beskriver status, utviklingstrekk og viktige utfordringer for kommunen finner du her. (PDF, 3MB)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 finner du her (PDF, 2MB).

Martodden

Foto: Jonas Hasselgren