Tusen takk for at dere har stilt opp for å gi flyktninger i Hamar et sted å bo! Hamar kommune er godt i gang med å kontakte de som har registrert bolig, og befare deres boliger. Vi tar kontakt så raskt som mulig.

Slik situasjonen er nå er det behov for leiligheter/hus sentralt i Hamar eller tilknyttet kollektiv transport. Det er ikke behov for private rom. Situasjonen kan imidlertid endres raskt, og vi vil da ta kontakt igjen.

Det er også slik at Hamar kommune ikke kan benytte boliger utenfor kommunegrensa. Dersom boligen du har registrert ligger i Stange, Ringsaker eller Løten er det fint om du tar kontakt med kommunen boligen ligger i.

Om leieforholdet

  • Selv om dere har registrert boligen hos oss er ikke dette en bindende avtale, og dere står fritt til å leie den ut til andre dersom det tar tid før kommunen får avklart behovet for nettopp deres bolig.
  • Leieavtalen inngås direkte mellom deg som utleier og den flyktningene som skal leie av deg. Hamar kommune er ikke en part i leieavtalen.
  • Flyktningene som kommer har ikke norsk personnummer. De får derfor ikke tegnet eget strømabonnement, tv/internett abonnement før de har fått innvilget asylsøknaden sin, og dette kan ta noe tid. Det er derfor en stor fordel at dere har internett/tv og strøm inkludert i husleien, eller som et tillegg til husleien. Dere kan viderefakturerer dette til flyktningene som leier av dere.
  • Når leieavtalen er inngått vil du som utleier få et direktenummer til en saksbehandler som kan svare dere opp på spørsmål om depositumet og husleie.
  • Husleiefakturaer skal leveres/sendes til flyktningen(e) som leier av dere.
  • Når leieavtalen er inngått vil du som utleier få et direktenummer til en saksbehandler som kan svare dere opp på spørsmål om depositumet og husleie.
  • Hamar kommune har per i dag ikke den fulle oversikten over familiesammensetningen til flyktningene som kommer, og vi vet heller ikke hvilken dato de kommer.
  • Hamar kommune jobber fortløpende med å fremskaffe boliger de Ukrainere som allerede har kommet, og planlegger for ankomst av ytterligere flyktninger utover året. Det er derfor aktuelt med boliger som er ledige omgående og utover sommeren/høsten.

Om depositum

  • Depositumet er en garanti som dekker 3 måneders husleie eller skader for tilsvarende sum. Dersom det skjer skader underveis i leieforholdet kan du kreve utbetaling. Du kan da også be om at summen justeres opp igjen til beløp tilsvarende 3 måneders husleie.
  • Krav om utbetaling kan senest fremmes 6 måneder etter at leieforholdet er avsluttet.