Vang FL skal være en inkluderende klubb hvor vi vektlegger det sosiale og fysisk aktivitet rundt fotballen, men det er også lov til å ville bli god og utvikle seg som fotballspiller. Det er flest yngre spillere men vi har også engasjerte eldre lag. Dvs junior-, senior dame- og herrelag.

Vang FL eier anlegget selv, og utallige dugnadstimer legges ned gjennom flere funksjoner i klubben. Dvs både bane og øvrig anlegg, herunder Solvang Grendehus. 

Anlegget består av ei kunstgressbane 11'er, ei gressbane med inntil 9er og et knøttefelt med gress for 3 / 5er.

(Kilde: Vang fotball)