1. Søk om å felle eller beskjære tre på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil fortrinnsvis bli vurdert ut fra Naboloven. Vi vurderer også søknader ut fra om treet er skadet/sykt eller om det er andre faglige vurderinger for å fjerne treet. 
Merk: Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan da kreve gjenplanting eller erstatning.

2. Slik søker du
Bruk vårt digitale skjema: 

Søknadsskjema trefelling

3. Ved innvilget søknad og du har oppgitt at du vil felle selv
Har du oppgitt at du selv vil sørge for at treet felles, kan du nå felle det. Finn evt. en trepleier eller et trefellingsfirma med ansvarsrett for å få hjelp til å felle treet.

Merk: Hamar kommune har ikke ansvaret for fellings- eller beskjæringsarbeidet dersom du eller andre utfører det for deg.

4Ved innvilget søknad og du har oppgitt at kommunen bør felle det

Vent på at kommunen kommer.

Meld fra om feil og mangler 

Du kan også tipse oss om trær på kommunal grunn som du mener er i veien eller til fare. Ta i så fall kontaktmed Innbyggerservice - 62 56 30 00.