Tilskuddsordninger for opprusting og nye planer

Hvis lekeplassen er moden for en opprusting, så kan man søke om støtte. 

  • Tilskudd til kulturarbeid fra Hamar kommune

Støtte til nærmiljøtiltak med mer. På nettsiden finnes generell informasjon, søknadsskjemaer og tidsfrister. 

  • Søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg

Se mer informasjon på anleggsregisteret.no

  • Tilskuddsportalen

Oversikt over alle mulige støtteordninger