I forbindelse med rehabilitering av 50-meters bassenget er det satt opp vegger mot myldrearealet. Fint med hensyn til sikkerhet og støy - men kjedelig for folk som går mellom de åpne bassengene. Dette ønsket Ankerskogen å gjøre noe med, og tok kontakt med kulturavdelingen i kommunen. 

Målet var at tiden skulle “gå fort» når man går langs veggen, ved at det er fine ting å se og oppleve underveis. Veggen skulle vise vei til familieavdelingen, samtidig som den skulle fortelle en historie, ha ulike vannelementer og fargerike motiver.  

Samarbeid, medvirkning og gjenbruk 

Oppdraget var midt i blinken for kunstneren  Knut Nordby, med medvirkning fra barn og ungdom som deltar på kurs hos Minipicasso. Underveis samarbeidet han også med velkomstklassen på Prestrud skole, som fikk i oppdrag å male «Velkommen» på skiltet til familieavdelingen på alle språk som elevene representerer. 

Prosjektet har kun brukt malingsrester fra tidligere gatekunstprosjekter, som gjør det ekstra gøy å se hva kunstnerne har fått til!   

Skaper glede og nysgjerrighet 

I begynnelsen var veien til familieavdelingen kanskje litt mørk og skummel for noen, men etter hvert som veggen fikk fargerike bamser i alle varianter var opplevelsen til kunstneren Knut at barna ble glade og nysgjerrige når de gikk forbi.  

Vi håper det nye kunstverket gjør oppholdet i Anker’n ekstra hyggelig!