Hilma har vært i Hamar tidligere, og malt undergangen til Furuberget på Hamar vest. Denne gangen får magien Mjøsa som bakgrunn. Kunstneren har hørt myten om sjørmormen i Mjøsa, og kunstverket på Diamanten har fått navnet «Mjøsas ormar". Hun forteller at sjøhesten på brygga er kusina til hesten som er malt i Furuberget. Målet er at byromskunstprosjektene skal harmonere med omgivelsene, samtidig som de frisker opp visuelt og tilfører noe ekstra til området.

Om kunstneren Hilma Franzon

Hilma er svensk, og kunstneren jobber med utforsking av naturen, folketro, forestillinger om magi og om skogens plass i vårt moderne samfunn. Mange kom bort og snakket med kunstneren mens hun jobbet, og hun fikk mange positive tilbakemeldinger på verket!

Du kan se flere av Hilma sine verk her.

Byromskunst skal styrke byens identitet og historie 

Kunstverket er en del av prosjektet Byromskunst. Kunst på fasader er en viktig del av den helhetlige satsingen på byutvikling, og kan bidra til å styrke byens identitet og historie, og tilføre variasjon i de visuelle opplevelsene i bybildet.

Kommunen har som mål å samarbeide med både internasjonale, regionale og lokale utøvere.

Her kan du lese mer om byromskunstprosjektene våre: 

Kunst i byrommet

 

Ormene ved Mjøsa