Fysioterapitjenesten for barn og unge i Hamar kommune holder til i Ankerskogen svømmehall, i 4. etasje.

Dette er en tjeneste for barn og unge som har en forsinket motorisk utvikling, er motorisk usikre, som har en skade i bevegelsesapparatet og for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger. Vi kan hjelpe med habilitering og rehabilitering ved sykdom/skade, som er medfødt eller ervervet, kort- eller langvarig. Med vårt fagfelt skal vi bidra til helheten i barnets liv. 

Fysioterapeuter kan hjelpe med

 • Utredning, vurdering og behandling av barn
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere av barn og unge
 • Undervisning
 • Forebyggende tiltak
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og i tverrfaglige koordineringsmøter 

Fysioterapeuter kan utføre arbeid i/på

 • Fysioterapiavdelingen for barn og unge i Ankerskogen
 • Barnehager
 • Skoler
 • Hjemme hos barna og ungdommene
 • Helsestasjon
 • Basseng
 • Gymsal