Hamar helsestasjon tilbyr svangerskapskontroll/ omsorg og barseloppfølging med hjemmebesøk av jordmor. Jordmortjenesten er lokalisert sammen med helsestasjonen i 1. etg i Hamar rådhus. 

I tillegg til vanlig svangerskapsomsorg/kontroll og rådgivning, kan jordmødrene tilby følgende: 

  • akupunktur mot kvalme, rygg og bekkensmerter
  • samtaler i forhold til psykiske vansker under graviditet og etter fødselen
  • etterkontroll etter fødselen 
  • prevensjonsveiledning/prevensjon (spiral, p-stav og p-piller)

Timebestilling svangerskapskontroll

Det er ønskelig at du tar kontakt med din fastlege for blant annet blodprøvetaking og rekvirering av time til tidlig ultralyd. Tidlig ultralyd undersøkelse er best mellom svangerskapsuke 11-13. Dersom du ikke har fastlege her, så kan vi være behjelpelige med dette. Første jordmortime hos oss er som regel i svangerskaps uke 15-16.

Jordmødrene

Jordmødrene er sertifiserte NBO-veiledere. Newborn Behavioural Observation (NBO) er en veiledningsmetode som kommer fra Brazelton institute, USA, og alle tre jordmødrene i Hamar har tatt denne tilleggsutdanningen.

NBO har fokus på tilknytningen mellom foreldrene og barnet, og vi anser foreldrene som eksperter på eget barn. Barnet er læreren og skal vise oss med sitt kroppspråk og reaksjoner hvem han/hun er.