Hamar helsestasjon tilbyr svangerskapskontroll/ omsorg og barseloppfølging med hjemmebesøk av jordmor. Jordmortjenesten er lokalisert sammen med helsestasjonen i 1. etg i Hamar rådhus. 

I tillegg til vanlig svangerskapsomsorg/kontroll og rådgivning, kan jordmødrene tilby følgende: 

  • akupunktur mot kvalme, rygg og bekkensmerter
  • samtaler i forhold til psykiske vansker under graviditet og etter fødselen
  • etterkontroll etter fødselen 
  • prevensjonsveiledning

Timebestilling svangerskapskontroll

Det er ønskelig at du først tar kontakt med din fastlege for blant annet blodprøvetaking, så kan du bestille time her etterpå. Første jordmortime blir deretter i svangerskaps uke 15-16. 

For å begrense smittespredning av korona, skal den gravide møte uten partner dersom ikke annet er avtalt. Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid. 

Jordmødrene

Jordmødrene er sertifiserte NBO-veiledere. Newborn Behavioural Observation (NBO) er en veiledningsmetode som kommer fra Brazelton institute, USA, og alle tre jordmødrene i Hamar har tatt denne tilleggsutdanningen.

Filosofien til NBO går ut på at hvert nye, lille barn er helt unikt og har sin egen måte å være på. Gjennom å observere barnets bevegelser, pust og responser, lærer man om hvordan barnet forteller oss viktige ting som gjør det lettere å møte barnets behov. 

NBO har fokus på tilknytningen mellom foreldrene og barnet, og vi anser foreldrene som eksperter på eget barn. Barnet er læreren og skal vise oss med sitt kroppspråk og reaksjoner hvem han/hun er. NBO-utdanningen styrker jordmødrene i det å veilede foreldre til nyfødte i samhandlingen med sitt barn.