Ungdomshelsetjenesten består av skolehelsetjenesten i ungdomsskolene, i den videregående skole og av helsestasjon for ungdom.

Personellressursene er samlet i et tverrfaglig team og består av:
Helsesykepleier, lege og psykiatrisk sykepleier. Personalet har taushetsplikt.

Helsesykepleiers kontortid ved skolene, ta kontakt pr mobil/sms for å avtale time.

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Hamar kommune tilbyr gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for alle VG2 og VG3-elever (18- og 19-åringer). Tilbudet gjelder også for lærlinger. Vaksinering har foregått på de videregående skolene i Hamar men det vil bli et oppsamlingsheat 12. mars mellom kl 09 og 15.00 for de som ikke har tatt vaksinen. Det er tilstrekkelig med en dose av vaksinen. Vaksineringen vil foregå på Hamar rådhus i 1. etg på helsestasjon for ungdom/reisevaksinering. Påmelding via helseboka innen 5. mars. 

Se informasjonsplakat om hjernehinnebetennelse på FHI sine nettsider