Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Kontakt

Du kan kommunisere med Hamar helsestasjon via appen Helsenorge.

Gjør deg og ditt barn aktive, og ta kontakt med ansvarlig helsesykepleier/jordmor via helsenorge.no.

Ansatte i skolehelsetjenesten 6-12 år

Skole Yrke Person
Greveløkka Helsesykepleier

Agnes Synnøve Rogndahl, Tlf 457 37 313

Ingeberg  Helsesykepleier      Elin Austeng, Tlf 947 98 497
     
Prestrud Helsesykepleier Herdis Hallum-Telneset, Tlf 950 95 744
     
Solvang   Helsesykepleier Katrine Nordahl, Tlf 948 73 850
     
Lunden Helsesykepleier Katrine Nordahl, Tlf 948 73 850
     
Rollsløkken Helsesykepleier Karoline Hommelstad Os, Tlf 940 24 389
     
Lovisenberg  Helsesykepleier Karoline Hommelstad Os, Tlf 940 24 389
     
Ridabu Helsesykepleier Herdis Hallum-Telneset (teamleder), Tlf 950 95 744
     
Storhamar Helsesykepleier Ida Sletten, Tlf 969 43 799
     
Montesorri Helsesykepleier  Agnes Synnøve Rogndahl, Tlf 457 37 313


Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner / kontakter

  • 1. trinn -  skolestartundersøkelse med skolelege og helsesykepleier
  • 2. trinn - vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn - etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt.
  • 6. trinn - vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
  • 7. trinn - vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.