Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Kontakt

Du kan kommunisere med Hamar helsestasjon via appen Helsenorge.

Gjør deg og ditt barn aktive, og ta kontakt med ansvarlig helsesykepleier/jordmor via helsenorge.no.

Ansatte i skolehelsetjenesten 6-12 år

Skole Yrke Person
     
Greveløkka Helsesykepleier Karoline Hommelstad Os, Tlf 940 24 389 
     
Ingeberg  Helsesykepleier      Kari Lindby-Aas Myklebust, Tlf 969 49 308
     
Prestrud Helsesykepleier Ida Livoll Haugli, Tlf 989 06 711
     
Solvang   Helsesykepleier Katrine Nordal, Tlf 948 73 850
     
Lunden Helsesykepleier Katrine Nordal, Tlf 948 73 850
     
Rollsløkken Helsesykepleier Herdis Hallum-Telneset, Tlf 950 95 744
     
Lovisenberg  Helsesykepleier Kari Lindby-Aas Myklebust, Tlf 969 49 308
     
Ridabu Helsesykepleier Inger Rustad Krogstie, Tlf 457 37 313
     
Storhamar Helsesykepleier Ida Sletten, Tlf 969 43 799
     
Montesorri Helsesykepleier Herdis Hallum-Telneset, teamleder, Tlf 950 95 744


Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner / kontakter

  • 1. trinn -  skolestartundersøkelse med skolelege og helsesykepleier
  • 2. trinn - vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn - etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt.
  • 6. trinn - vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
  • 7. trinn - vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.