Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen. Brukere av helsetjenester har innsynsrett i eget helsekort/eget barns helsekort. Sekretær, helsesykepleier, barnevernpedagog, psykolog og lege jobber på helsestasjonen.

Jordmødre, helsesykepleiere, fysioterapeuter og psykolog som jobber med gravide og nybakte foreldre er alle sertifiserte NBO-veildere. (Newborn Behavioural Observation)

Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. 

Kontakt

Gjør deg og ditt barn aktive på helsenorge!

Ta kontakt med helsestasjonen på helsenorge.no

Helsestasjonsprogrammet

Under kan du lese om helsestasjonsprogrammet og finne ulike brosjyrer som gir deg som forelder nyttig informasjon om barnet ditt.

1 treff på helsestasjonen og 1 treff hos fysioterapeut i Ankerskogen 


Individuelle avtaler utover dette tilbys etter behov.

Øvrige tilbud

Lovverk

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. 
Lov om Pasient- og brukerrettigheter - § 6 - 1.

Psykologtilbud på helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjonen for barn kan tilby samtale hos psykolog til gravide og nybakte foreldre. Tilbudet gjelder ved psykiske plager/ lidelser i denne perioden av livet, f.eks. fødselsdepresjon. Henvendelser går via jordmor eller helsesykepleier.

Ved bekymring for et barns utvikling og trivsel, kan psykolog bidra med kartlegging og veiledning ved behov, i samarbeid med helsesykepleier, PPT og andre. Henvendelser går via helsesykepleier eller småbarnsteam.