Hva kan du få hjelp til?

  • Trening i daglige aktiviteter eller andre ferdigheter
  • Tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler 
  • Tilrettelegging av bolig og/eller planlegging av boligendring
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem og på fritid 
  • Veiledning og informasjon tilknyttet aktivitetsregulering 

Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Ergoterapitjenesten i Hamar kommune har også ansvar for å formidling av hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel, utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral etter vedtak. 

Hva kan du gjøre selv?

Før du henvises til ergoterapi for vurdering av syn og/eller hørselshjelpemidler anbefaler vi 

  • Undersøk din hørsel hos fastlege eller audiograf
  • Undersøk ditt syn hos en optiker eller øyelege 

Ha dokumentasjon etter undersøkelser tilgjengelig ved hjemmebesøk av ergoterapeut. 

Søknad

Henvisningsskjema voksen (PDF, 13KB)

Søknad sendes til:

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar