Hundeeier skal alltid ha kontroll på hunden – uavhengig av om det er båndtvang eller ikke. Hundeloven ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden
  • understreke at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker og at eier må ha kompetanse om hunden
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder

Hundeloven: Sikring av hund

Hundeloven: Løse hunder

Hundeloven: Kompetanse om hund

Norske kommunen kan vedta en forskrift, som er strengere enn bestemmelsene i Hundeloven, men Hamar kommune har ingen slik forskrift.

Om båndtvang

Hold hunden din forsvarlig innestengt eller inngjerdet og hold den i bånd når du er:  

  • i nærheten av boligområder og handleområder
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • på og ved tursti

Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen.

Merk: Hunder i aktiv tjeneste, som politihunder og gjeterhunder, er på bakgrunn av enkelte vilkår i Hundeloven unntatt reglene om båndtvang.