Prestrud

På Prestrud blir et tidligere plenareal nå skjøttet som blomstereng. Her var det fra før mange ville blomster og disse får nå lov å blomstre og sette frø til glede for pollinerende insekter.

Labyrinten 

Denne ligger på Ridehusstranda ved siden av Forsvarets eiendom. Her var det en labyrint fra gammelt av, og denne er nå bygget om til et nydelig humle-spa! Dette er et flott sted å oppleve for alle sanser.  

Fougner Lundhs plass

Dette er et prosjekt som skal lyse opp plassen mens den er under ombygging. Under trærne er det satt ut påskeliljer og sådd frø til blomstereng. 

Strandgateparken blomstereng

Her er det brukt flerårige løk (liljer) for å få farger i parken, og det er også sådd en flerårig blomsterengmiks. Prestekragene og de gul-oransje fargene er en fryd å se på. Men best av alt - det summer av bier, humler og andre insekter her.

Staudebedet i Strandgateparken

Våren 2017 ble det plantet en ca. 150 meter lang kombinasjonsbeplantning med  ulike typer stauder. Beplantningens bredde varierer, og fordi bedet er så langt, er det delt opp i flere seksjoner. Oppdelingen er gjort ved at det er plantet grupper av kirsebær som blomstrer om våren sammen med bunndekkende busker. Disse gruppene gjør at det høye gjerdet mot jernbanen ikke virker så dominerende. Det er også plantet noen forskjellige sorter av magnolia og et par forskjellige syriner. 

Mest framtredende er staudebeplantningen, som er utformet med inspirasjon og erfaring fra Enköping kommune i Sverige, som lenge har arbeidet med utvikling av store staudebedplantninger. Staudene er utvalgt for i hovedsak å være på sitt beste på høy- og ettersommer. Derfor er det plantet inn forskjellige løkvekster, som gir varierende blomstring på vår og forsommer.

Hvordan lage blomstereng?

En blomstereng kan gjerne anlegges i en karrig del av hagen der det ikke har vært gjødslet tidligere. Dersom en plen skal gjøres om til en blomstereng, bør du fjerne opp til 20-40 cm av det øverste jordlaget først. 

Bruk relativt tørr og mager jord der det ikke er for stor konkurranse fra næringskrevende grasarter eller ugras når du skal så blomstereng. Rak over med jernrive før såing, og tråkk gjerne til området etterpå, slik at frøene fester seg godt. Husk å vanne og vanne igjen!!

Skal blomsterengen forbli fin, må du fjerne løvetann og annet ugress som  kommer opp. Slå engen om høsten- med ljå om du har - og la gresset ligge noen dager slik at alle frø får falt ned i jorden. Da vil enga spire på nytt neste vår.

Et nyttig tips: Pass på så du ikke tilfører enga sorter som ikke hører hjemme her (svartelista planter). Bruk gjerne stedegne, naturlige sorter og frømateriale. På nettsiden til Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø finner du flere nyttige tips om frø.

Se også lenke på denne siden som har flere detaljer om det å anlegge blomstereng.