Gjennom satsingen på Urbant landbruks er det flere skoler som har etablert egne skolehager, gjerne i samarbeid med et sykehjem. Sanse- og skolehagene er til glede og nytte for beboerne på sykehjemmet. De har stor glede av å følge med når elevene kommer på besøk og de får smake på det som dyrkes i hagen. Elevene har ansvar for såing, planting, stell og høsting. 

Finsal sanse- og skolehage

Hagen på Finsal er en grønn møteplass for både beboere og besøkende, og er et eksempel på bærekraft i praksis, hvor alle bidrar med det man kan i form av kompetanse, arbeidsinnsats, tilstedeværelse eller økonomisk støtte. 

Finsal sanse- og skolehage er et samarbeidsprosjekt mellom Finsal sykehjem, Ridabu barneskole, Hamar naturskole, Kriminalomsorgen Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet, Lions Vang, Vang Røde kors og Finsals venner.

Kriminalomsorgen har en viktig rolle i etablering, drift og vedlikehold av hagen, og domfelte som bidrar gjør meningsfulle oppgaver som blir satt pris på. Det er også mange gode møter mellom domfelte, beboere på sykehjemmet og elever. Hagen legger til rette for kontakt og vil gi økt trivsel, mer fysisk aktivitet og livsglede for beboerne ved Finsal sykehjem.

Klukstuen sanse- og skolehage

På Klukstuen omsorgssenter har Solvang skole med hjelp fra Hamar naturskole utvidet sansehagen. De har bygget nye bed og plantet grønnsaker og urter. De har også satt poteter som skal bli potetsuppe til høsten. Klukstuens venner er støttespillere i prosjektet.

Skolehage på Naturskolen

Hamar naturskole har etablert sin egen skolehage der elever fra sentrumsskolene er med og dyrker mat. I spirehuset på naturskolen er elevene med på forkultivering av urter og grønnsaker. Når jorda er varm og god plantes det ut både på naturskolen og i skolehagene. Når grønnsakene høstes brukes de i mat- og helsefaget på skolene. Det lages også mye deilig mat på bål i hagen til naturskolen.