I Triangelparken dyrkes det urter, frukt, bær, poteter og grønnsaker ut fra permakulturprinsipper. Smak gjerne, men høsting er for de som deltar i prosjektet. 

Dyrking av spiselige vekster i by er et fenomen som sprer seg i byer i hele Europa. Med denne mathagen i sentrum, og en samlet satsning på urbant landbruk, kan Hamar bli en foregangskommune i Norge.

Alle som vil, kan delta i arbeidet i mathagen! Her vektlegger vi sosialt fellesskap og deling av kunnskap. Vi håper dyrkingsprosjektet skaper gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet, og at det inspirerer innbyggerne i Hamar til å dyrke sine egne grønnsaker. 

Kriminalomsorgen i Innlandet har bygget dyrkingskassene. Jorda er produsert av Sirkula IKS og er gitt i gave til mathagen. Elever fra Greveløkka og Storhamar, i samarbeid med Hamar naturskole, har sådd og plantet urter og grønnsaker. Vi er heldige som har så gode samarbeidspartnere! 

Dyrking av spiselige vekster i by er et fenomen som sprer seg i byer i hele Europa. Med denne mathagen i sentrum, og en samlet satsning på urbant landbruk, kan Hamar bli en foregangskommune i Norge.

Hugelbed – hva er det?

Plantekassene i mathagen er laget etter hugelbedprinsippet. I bunnen legges større greiner og kvister. Deretter legges et tykt lag med heste- eller sauegjødsel, kompost, løv, gressklipp, halm eller lignende. Helt øverst legges 10-20 cm jord. Etter at du har plantet eller når det du har sådd har kommet opp, legger du gressklipp mellom plantene for å hindre ugress.  

Mange insekter, meitemark og nedbrytende sopp trives godt i bedene. Sopp hjelper til med nedbrytningen av materialet som ligger i bunnen slik at næringsstoffene blir tilgjengelig for plantene. Meitemark blander jorda og bidrar til god jordstruktur når de graver ganger og legger igjen næringsrik gjødsel nede i jorda. 

Hva vokser her?

I hagen har vi plantet frukttrær, bærbusker, urter, grønnsaker, poteter og spiselige blomster. Du kan smake på urtene i urtebedet, jordbær, kirsebær og bringebær, salat, grønnkål, mangold og alt det andre vi dyrker her. 

Urbane bier bor også her. De har fått sitt eget hus i parken der du kan kikke inn og se på de flittige biene. I tillegg tildet flotte staudebedet har vi en egen kasse i mathagen med spiselige blomster. Her kan biene også hente pollen og nektar. Til høsten lager vi honning for salg. 

Vi håper du syns mathagen har blitt et koselig sted å være.

- Følg facebooksida til Triangelen mathage og få tips om hvordan du kan anlegge bed og dyrke i egen hage.

Bed bygget med hugelkultur