Dagaktivitetstilbud vil kunne bidra til

  • økt fysisk og- eller psykisk helse
  • sosialt samvær og tilhørighet
  • at deltakerne kan bo lengre i eget hjem

Inkludert i prisen for dagrehabilitering er lunsj og tverrfaglig oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Transport til og fra må en betale selv. 

Målgruppe

Hjemmeboende som vil profittere på dagrehabilitering for å bedre egenomsorg, funksjonsevne og livskvalitet.

Målsetting for tjenesten

Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den som bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå den som skal motta tilbudet.

Kriterier for dagrehabilitering

At du er innenfor beskrevet målgruppe og at tilbudet vil være et bidrag til at du kan bo lengre i eget hjem.

Søknad

  • Den som har behov for dagrehabilitering kan søke kommunen om dette.
  • Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.
  • Søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, til oppgitt adresse i søknadsskjema.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Hva koster tjenesten

Kommunen tar betalt for dagaktivitetstilbudet. Prisen kan variere utfra innholdet i tjenesten – se vår hjemmeside; «Priser på våre kommunale tjenester i Hamar»