Vi håper du finner den prisen du leter etter ved å kikke i listen under. Prisene ligger alfabetisk, ut fra navnet på tjenesten. 

Komplett prisliste med alle priser for 2018 finnes også i vår Handlings- og økonomiplan for 2018- 2021 (fra side 85 og utover). Denne ble vedtatt i siste kommunestyremøte før jul - 20. desember 2017.