Vi håper du finner den prisen du leter etter ved å kikke i listen under. Prisene ligger alfabetisk, ut fra navnet på tjenesten og gjelder fa 1.1 2019, dersom ikke annet er oppgitt. 

Komplett prisliste med alle priser for 2019 finnes også i vår Handlings- og økonomiplan for 2019- 2022 (fra side 75 og utover). Denne ble vedtatt i siste kommunestyremøte før jul - 19. desember 2018.