Vårens temaer, alle går kl 13.00-14.00: 

  • 06.03.24: Hva er livsforlengende behandling v/ Carl Tobias Peterson, sykehjemsoverlege Hamar kommune - Gå til påmelding.
  • 03.04.24: Tvang og makt v/ Ellen Baukhol Klidonas, seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet - Gå til påmelding.
  • 02.05.24: TrygEst; vold og overgrep mot pasienter og brukere v/ Målfrid Schiager, leder USHT Innlandet (Oppland) - Gå til påmelding.
  • 05.06.24 Vold og trusler mot ansatte v/ Ragnhild Hårstad, seksjonsleder Gausdal kommune - Gå til påmelding.

Det blir sendt ut Teams-lenke til de påmeldte.

Her kan du laste ned invitasjon til de digitale etikksamlingene.  (PDF, 439KB)

Andre arrangement:

  • 11.03.24: Digital nettverkssamling kl. 13.00-15.00. Gå til påmelding. Vi ønsker at kommunene kommer med innspill til agenda! 
  • 19.09.24 og 17.10.24: Todagers metodekurs. Gå til påmelding (deltakelse på begge kreves). Invitasjon kommer.
  • 07.11.24: Fysisk nettverkssamling kl. 09.30-14.30. Gå til påmelding. Lokasjon foreløpig uavklart.

Les mer om etikknettverket på Utviklingssenterets nasjonale nettside.