Dagopphold vil kunne bidra til

  • opplevelse av mestring
  • sosialt samvær og tilhørighet
  • at deltakerne kan bo lengre i eget hjem

Inkludert i prisen for dagopphold er transport og frokost. De som ønsker kan kjøpe middag.

Hamar kommune tilbyr dagopphold ved Prestrudsenteret og Klukstuen.

Målgruppe

Hjemmeboende som vil profittere på et dagopphold for å bedre egenomsorg og livskvalitet.

Målsetting for tjenesten

Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Kriterier for dagopphold

Du må være innenfor beskrevet målgruppe. Tilbudet opphører når du tildeles trygdeleilighet i parkgården eller på Prestrudsenteret, eller i heldøgnsbemannet bolig, vil tilbudet om dagopphold opphøre. 

Tilbudet på Klukstuen er tilpasset mennesker med demens/kognitiv svikt. 

Søknad

  • Den som har behov for dagopphold kan søke kommunen om dette.
  • Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.
  • Søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, til oppgitt adresse i søknadsskjema.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Hva koster tjenesten

Kommunen tar betalt for dagoppholdet. Prisen kan variere utfra innholdet i tjenesten – se vår hjemmeside; «Priser på våre kommunale tjenester i Hamar»