Hva er Jobbsentralen?

«Vi er et daglig aktivitetstilbud som skal gjøre veien til arbeid kortere.»

NAV Hamar sin Jobbsentral er et kommunalt oppfølgings- og aktivitetstilbud.

Målet med Jobbsentralen å styrke deltakernes muligheter for å komme ut i arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte. Aktivitetene hos Jobbsentralen skal bidra til å motivere og påvirke hver enkelt til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. 

«Hos oss kan du være en del av et arbeidsmiljø og oppleve mestring»

Aktiviteter på Jobbsentralen

Aktivitetene på jobbsentralen er individuelt tilpasset og kan inneholde blant annet:

  • Skrive søknad og CV
  • Intervjutrening
  • Bli kjent med egne egenskaper og kompetanse
  • Komme i kontakt med arbeidsgivere
  • Lesing til sertifikater, eksamen, norsk eller lignende.

Deltakerne på Jobbsentralen er også med på ulike fysiske arbeids- oppgaver som maling, oppussing og flytteoppdrag ol. Gjennom det praktiske arbeidet sammen med de ansatte på Jobbsentralen er tanken at deltakerne skal opparbeide seg arbeidserfaring og mulighet for å få en god referanse med seg videre i jobbsøkingsprosessen.