Hias har jobbet i 10 år med planlegging og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Nå er alt klart og satt i drfit. Abonnenter i Hamar, Furnes og Løten med kommunal vannforsyning, kan nå glede seg over å få vann fra dette nye anlegget.

Råvannet hentes fra Mjøsa, fra 150 - 200 meters dyp. I løpet av høsten vil ny inntaksledningen være på plass. Vanninntaket vil da være på 250 meter dyp, 3 kilometer fra land. 

Bedre rensing

Det nye anlegget har utvidet rensing i forhold til det vi hadde før. Hias (og vi forbrukere) har dermed fått en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Hias VBA Sandvika er dimensjonert for å håndtere større, fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten i Mjøsa. Klimaendringer er blant annet med på å påvirke råvannskvaliteten vår.

To anlegg

Rundt 56 000 personer får sin vannforsyning fra de to anleggene Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda. Disse to vannbehandlingsanleggene er nå reserveforsyning for hverandre, og de har begge kapasitet til dekke vannbehovet til alle ved utfall ved ett av anleggene. Det er innbyggere i Stange og deler av Løten som fortsatt vil få vann fra Hias VBA Vestbygda.