Sjekk av lekeapparater

Bør sjekkes regelmessig:   Illustrasjon - klikk for større bilde
  • Avstand under husker
Avstand under husker
  • Fallunderlag
Fallunderlag lekeplass
  • Fingerfester
Lekeplass fingerfester
  • Rot og råte
Lekeplasser rot og råte
  • Snorfester
Lekeplass snorfester
  • Utstikkende bolter/skruer
Lekeplass bolter og skruer
  • Ødelagt utstyr - må fjernes!

Ødelagt utstyr fjernes