Vi lever lenger og flere må hjelpes. Medisinske fremskritt, bedre kosthold og en kraftig forbedring av levestandarden, har gjort at stadig flere vil oppleve å få gratulasjonshilsen fra Kongen. Det at vi lever lenger enn før gir oss også noen utfordringer. Samtidig som det blir flere som trenger hjelp, blir det ikke flere til å hjelpe. Pårørende og frivillige vil i større grad måtte bli en ressurs og samarbeidspartner.

Velferdsteknologi kan, brukt på riktig måte, være en måte å avhjelpe fremtidens utfordringer på. Erfaringer viser at for å lykkes med implementeringen, kreves blant annet en god kartlegging av bruker, samt et større tverrfaglig samarbeid. Økt kompetanse på dette området, er av regjeringen definert som et viktig satsningsområde.

Hva innebærer framtidens omsorg?

 • Forebygge
 • Mestre
 • Bo lengre hjemme
 • ​Ta i bruk hverdagsteknologi
 • Ta større ansvar for eget liv
 • Ta ansvar for egen alderdom

Velferdsteknologi kategoriseres gjerne slik:

Dette omfatter teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse, som for eksempel:

 • Trygghetsalarm
 • Gps sporing
 • Brannalarm
 • Innbruddsalarm
 • Fallsensorer
 • Komfyrvakt

Dette omfatter teknologi som bistår når hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Gruppen omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet mer komfortabelt. For eksempel:

 • Fjernstyring av lys og varme
 • Automatisk medisindosetter
 • Syns og hørselshjelpemidler
 • Ganghjelpemidler

Dette omfatter teknologier som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre. For eksempel:

 • Bildetelefoni som for eksempel Skype
 • Sosiale medier som for eksempel Facebook
 • Robotteknologi

Dette omfatter teknologi som kan bidra til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse. For eksempel:

 • Pc med berøringsskjerm
 • Kamera for kommunikasjon med helsepersonell
 • Automatisk målinger av blodsukker, kroppstemperatur og vekt