Samarbeidsprosjektet Smart Data ble for to år siden etablert av Hamar kommune, Hias IKS og Indigo IKT. Nå har de inngått partnerskap med et fellesskap bestående av selskapene Tietoevry, Halogen og Wiersholm for å sette i gang arbeidet med å utnytte data som en integrert del av tjenesteleveransene.

- De neste to årene skal vi sammen utvikle en løsning som gjør kommuner i stand til å utnytte egne data til å videreutvikle og forbedre våre tjenester, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk. Prosessen skal gi kommunene dypere og bredere innsikt i sine egne data og hvordan disse kan utnyttes for å forbedre tjenestene, forteller leder for strategi og utviklingsavdelingen i Hamar kommune, Edvard Lysne.

- I dag står norske kommuner overfor utfordringen med å tilby bedre tjenester til flere, med stadig tøffere økonomiske rammer og færre medarbeidere. Samtidig er vi heldige som har en ressurs som på ingen måte kan sies å være fullt utnyttet: data og digitale verktøy som grunnlag for mer presise tjenester, legger Edvard til.

Prosjektet har fått innvilget kr 12 millioner kroner av Innovasjon Norge til utviklingen. Leverandørutviklingsprogrammet LUP har bidratt med støtte i prosessen.

Viktig milepæl for prosjektet Smart Data

Selv om resultatene kanskje ikke er umiddelbart synlige for innbyggerne, representerer Smart Data et viktig steg mot en mer effektiv og brukertilpasset tilnærming til offentlige tjenester. Edvard beskriver Smart Data som en prosess som både vil og må gi mer innovasjonskraft til kommunen.

- Vi må utvikle løsninger som vil føre til bedre tjenester for innbyggerne våre. Samtidig er det et viktig mål for dette arbeidet å øke forståelsen hos kommunens medarbeidere for den verdien som ligger i å utnytte data på en smartere måte og skape nye tjenester vi i dag ikke har tenkt på.

Lansering av innovasjonspartnerskapet

Startskuddet for Smart Data ble markert med en lansering i Bylab Hamar, der Paul Chaffey fra Halogen delte innsikt om den kraften som ligger i utnytte digitale data på en smartere måte. Chaffey, som har bred erfaring innen strategisk digitalisering og tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, understreket potensialet for Hamarregionen til å fungere som et eksempel og en inspirasjon for andre kommuner i hele landet.

Prosjektet viste frem flere eksempler på hvordan smartere bruk av data kan gjøre hverdagen enklere og bedre for innbyggere, kommuneansatte, miljøet og samfunnet.  Et av eksemplene handlet om hvordan en smart vannmåler kan skape større trygghet i hjemmet både for de som trenger pleie og deres pårørende. Dette kan oppnås ved at vannmåleren varsler hjemmetjenesten dersom noen bruker mindre vann enn vanlig. Edvard Lysne påpekte også behovet for en mer datadrevet tilnærming innen helse- og omsorgstjenesten som svar på utfordringene med bemanning og strammere økonomi.

Arbeidet med å utvikle den teknologiske løsningen starter nå, og vil kunne gi verdifullt grunnlag for hvordan andre kommuner kan utnytte data som en helt integrert del av sine tjenester. Samtidig avhenger suksess av mer enn bare å etablere gode teknologiske løsninger. Det er like viktig at dette arbeidet skaper økt bevissthet hos medarbeidere og skaper grobunn for intern tjeneste- og organisasjonsutvikling. Og ikke minst – at vi får en økt forståelse av de juridiske problemstillingene kommunene må håndtere når vi ønsker å utnytte data til å videreutvikle og skape nye tjenester.

Innovasjonspartnerskapet Smart data

Innovasjonspartnerskapet Smart data samlet med representanter fra Hamar kommune, Indigo IKT, HIAS IKS, Tietoevery, Halogen og Wiersholm.