Beliggenhet

Lovisenberg barnehage ligge 6 km øst for Hamar sentrum, i nærheten av Lovisenberg skole.

Våre avdelinger

  • Bolla Pinnsvin – 18 plasser 3-6 år
  • Nøtteliten – 18 plasser 3-6 år
  • Helene Harefrøken – 12 plasser 1-3 år 

Vårt utemiljø

Lovisenberg barnehage ligger i landlige omgivelser med dyrket mark, hogstflater og boliger i sitt nærområde.

Vi har gode muligheter for allsidig lek både sommer og vinter.
Vi har lavo på vårt uteområde som er i flittig bruk.
I umiddelbar nærhet finnes fotballbane/ skøytebane og gapahuker.

Hverdagen hos oss

•    Lunsj fire dager i uken hvorav en dag med varm mat
•    Aldersinndelte grupper en dag i uken
•    Førskoletilbud
•    Faglig påfyll i samarbeid med de andre kommunale barnehagene
•    Lærlingebarnehage
•    Partnerbarnehage med studenter fra INN
•    Samarbeid med Storhamar videregående som har 1 og 2. klassinger utplassert hos oss

Vårt verdigrunnlag

Vi er sammen med de andre kommunale barnehagene med i prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø med spesielt søkelys på et godt språkstimulerende miljø og gode relasjoner mellom barn og voksne.

Vår målsetting er å ha barnets beste som første prioritet i alt vi gjør og sier. Vi legger vekt på å ha en anerkjennende kommunikasjon og ivaretar så langt vi kan barns rett til medvirkning.
Hos oss står lek og barndommens egenverdi i fokus. Vi arbeider mot at alle barn som går i Lovisenberg barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.
De ansatte i barnehagen er opptatt av aktivitetsplikten og har gjennom faglig oppdateringer satt seg inn i de bestemmelser som omhandler dette.

Ofte stilte spørsmål