Beliggenhet

Furuberget barnehage ligger på en utsiktstomt med nærhet til turområder og kort vei til Mjøsa. I nærområdet vårt har vi villabebyggelse og ikke minst Furuberget som nærmeste nabo.

Barnehagens mål

 • Nært og trygt
 • Tilvenning og gode vennskap mellom små og store

Om barnehagen

Barnehagen er godkjent for 27 plasser. Nå som barnehagen kun har barn under 3 år, så har 21 barn tilbud om plass. Disse har rett på barnehageplass hos oss frem til de begynner på skolen. 

Bemanning

Barnehagen har 8 ansatte med bred kompetanse og mye erfaring. Fire er pedagoger og fire er fagarbeidere.

Innhold

Barnehagen arbeider blant annet med

 • Mestring, mangfold og inkludering gjennom lek  og aktiviteter
 • Relasjonsbygging mellom barn – barn og barn – ansatt
 • Turopplevelser i nære og trygge omgivelser

Årsplan

Det vil bli utarbeidet en ny årsplan for barnehageåret 2023/2024.

Ofte stilte spørsmål

 • Lyse og nyoppussede lokaler 
 • Mange rom, som gir  mulighet for å dele opp i små og større grupper. Det er planlagt et eget rom for fysisk aktivitet og kreativ lek og et sanserom.
 • Uteområder med lekeapparater og soner for ulike typer lek
 • Turer i nærmiljøet 
 • Pedagogiske aktiviteter 
 • Et inkluderende barnehagemiljø

 • Nært og trygt
 • Tilvenning og gode vennskap mellom små og store