Åker barnehage er en 4 avdelings barnehage, som holder til i 3 hus. 

Våre avdelinger 

  • Tommeliten 12 plasser 1-3 år, Ridabuvegen 11 
  • Veslefrikk 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9
  • Askeladden 18 plasser 3-6 år, Ridabuvegen 9
  • Hompetitten 24 plasser 1- 6 år, Åker allé 4

Vårt utemiljø

Barnehagen er en nærmiljøbarnehage og ligger i nærheten av Ridabu skole, Vang bibliotek, Ener Ungdomsskole, Toneheim folkehøyskole og Vang Kirke.

Vi har egen fotball/skøytebane rett utenfor barnehagen og nærhet til skiløyper på vinter. Gode bussforbindelser gjør også at vi kan delta på aktiviteter i byen.

Hverdagen hos oss

  • Vi serverer mat hver dag til lunsj og ettermiddag. Varm mat en dag i uka.
  • Vi har egen førskoleklubb med eget opplegg. De deltar også på vanntilvenning i Ankerskogen.
  • Vi har faglig fokus på blant annet språk og realfag.

Vennskap og fellesskap står også sterkt i Åker barnehage. Vi har som mål at alle barn skal ha positivt samspill i løpet av dagen. Vi gir barna tid og rom til lek. Vi legger også stor vekt på foreldresamarbeid og samarbeid på tvers av avdelinger. Vi ønsker at  barn, foreldre og personale skal spille på lag.

Ofte stilte spørsmål