Beliggenhet

Ajer barnehage er en 3 avdelings barnehage med barn i alderen 0-6 år.  Barnehagen ligger sentralt plassert med Ajer ungdomsskole, Hamar Katedralskole og Hamar naturskole som nærmeste nabo. Vi ligger også sentralt plassert i forhold til friområdene i Ankerskogen, Domkirkeodden og Klukhagan. 

Våre avdelinger

Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkere. I år er gruppesammensetningen slik:

 • Knøttene: 9 barn 1 - 2 år
 • Marihøna: 18 barn 4-6 år
 • Grashoppa: 18 barn 2-3 år

Barnehagens satsningsområder 

 • Sosial kompetanse: Barna skal kommunisere godt, og samhandle med andre i ulike situasjoner.  Alle barn i barnehagen skal ha noen å leke med og skal ikke føle seg ertet. Alle barna i barnehagen skal trives og ha det trygt og godt. De skal føle at de blir både sett og hørt.
 • Språkutvikling: Barna skal utvikle et rikt og variert språk ut fra den enkeltes forutsetning. 

Våre fokusområder

 • Trygg tilvenning
 • «ABC klubben» - et opplegg for de eldste barna siste året før skolestart 
 • Skape gode lekemiljøer med blant annet bruk av smågrupper.
 • Språk- og språkstimulering
 • Uteliv og turer tilpasset de ulike aldersgruppene
 • Samarbeid mellom avdelingene. 
 • Realfag

Foreldresamarbeid

Vi ønsker er positivt og utviklende samarbeid med foreldrene, bygd på gjensidig tillit og ønske om at Ajer skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte. 

Du er hjertelig velkommen på besøk, ring gjerne på forhånd slik at vi kan avsette tid til å prate med deg og vise deg rundt.

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker at barnet ditt skal få en best mulig start i barnehagen. Erfaring har lært oss at barna trenger en tilvenningstid hvor en av foreldrene er sammen med barnet. Oppholdstiden kan økes gradvis ettersom barnet finner seg til rette.

Vi ønsker at mor eller far er innenfor rekkevidde den første tiden etter oppstart. Vi avtaler i hvert barns tilfelle hvordan oppstarten skal gjøres ut ifra hvordan det går med tilvenningen.

Vi tilbyr lunsj 4 ganger i uka.

Vi har ett stort uteområde som benyttes hver dag til allsidig lek og aktivitet året rundt. Avdelingene har en fast turdag der lokalmiljøet blir brukt. Vi har også tett samarbeid med Naturskolen som er barnehagens nabo. De hjelper til å ta med seg barna på forskerferd i naturen.