Beliggenhet

Slemsrud barnehage er en to-avdelingsbarnehage i Øvre vang, som har plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. Vi har et nært og organisert samarbeid mellom avdelingene, og ser oss selv som ett hus. 

Barnehagen har landlig og fin beliggenhet i Øvre Vang, noe som gir gode turmuligheter året rundt. Vi ønsker at naturen skal være en arena som innbyr til utforsking, sanseopplevelser, lek og motorisk utfoldelse. Vi går på tur i skogen og i nærområdet vårt. Om vinteren aker vi på jordet, står på ski og skøyter. 

Vi har fokus på

  • Relasjonsarbeid. Relasjoner mellom barn, og mellom voksne og barn.
  • Å ivareta lekens egenverdi. 
  • Barns medvirkning. Tilrettelegge for ulik type lek og aktiviteter etter barnas behov og interesser. Gripe fatt i «her og nå» situasjoner.
  • Natur og uteliv i nærmiljøet.

Vi er med i prosjektet «kultur for læring» ved Høgskolen i Innlandet, hvor vi jobber med inkluderende barnehagemiljø. 

Ofte stilte spørsmål

Vi serverer mat 3 dager i uken og frukt hver dag.