Beliggenhet

Slemsrud barnehage en to-avdelingsbarnehage i Øvre Vang. Vi har plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. Gruppene kan variere noe fra år til år, ut fra hvor mange barn det er per årskull. Vi har et nært og organisert samarbeid mellom avdelingene, og ser oss selv som ett hus. Barn og voksne kjenner hverandre godt og har mye glede av hverandre på tvers av avdelinger og alder.

Barnehagen har landlig og fin beliggenhet i Øvre Vang. Vi bruker nærområdet og barnehagens uteområder for gode utendørsopplevelser. Vi ønsker at naturen skal være en arena som innbyr til utforsking, sanseopplevelser, lek og motorisk utfoldelse. Om vinteren går vi på ski og skøyter og aker på jordene.

Vi er opptatt av å ivareta lekens egenverdi. Leken er barnas viktigste læringsarena, hvor de øver seg på språklig og sosial kompetanse. Barnas stemmer skal ivaretas og deres interesser skal gjenspeiles i vår praksis. Leken og aktivitetene skal fremme fellesskap og opplevelsen av tilhørighet. Relasjonsarbeid mellom barna, og mellom barn og voksne er grunnleggende i alt vi gjør. Tett dialog om barnas trivsel og utvikling er viktig for oss.

Personalet hos oss har flere års erfaring fra barnehage og har god kompetanse til å støtte og tilrettelegge for barns lek, læring og utvikling.

Vi har fokus på

  • Lekens egenverdi. 
  • Barns medvirkning.
  • Et inkluderende barnehagemiljø.
     

Ofte stilte spørsmål

Lunsj og ettermiddagsmat 3 dager i uken. Barna får tilbud om melk og frukt hver dag.