Beliggenhet

Lundbo barnehage har en sentral plassering i forhold til sentrum og flotte turområder som for eksempel Ankerskogen.
Barnehagen ligger lett tilgjengelig ved innfarten til bysentrum.
Nærmiljøet har villabebyggelse, grønne lunger og lekeplasser.

Barnehagens mål

 • Trygghet og trivsel for små og store
 • Gode utviklingsmuligheter for alle barna

Våre avdelinger

Barnehagen har cirka 90 plasser fordelt på seks avdelinger:

 • Eikenøtta: 18 barn 3 – 5 år
 • Rognebæra: 12 -14 barn 2 – 3 år
 • Bjørkebladet: 12 barn 1 – 3 år
 • Lerketreet: 12 barn 1 – 3 år
 • Furukongla: 18 barn 3 – 5 år
 • Grankvisten: 18 barn 3 – 5 år

Bemanning

Barnehagen har ansatte med bred kompetanse og mye erfaring. Vi har pedagogiske ledere på alle avdelinger, barnehagelærere, assistenter, fagarbeidere og en spesialpedagog.

Innhold

Barnehagen arbeider blant annet med

 • Mestring, mangfold og inkludering gjennom lek  og aktiviteter
 • Språkstimulerende læringsmiljø
 • Relasjonsbygging mellom barn – barn og barn – ansatt
 • Samarbeid mellom avdelingene
 • Bærekraftig utvikling

Ofte stilte spørsmål

 • Lyse og hyggelige avdelingsrom 
 • Et flott formingsrom, romslig bibliotek/grupperom, stort felleskjøkken og et eget rom for fysisk aktivitet og kreativ lek
 • Uteområder med mange lekeapparater og soner for ulike typer lek
 • Lek og aktiviteter ute hver dag
 • Turer i nærmiljøet hver uke
 • Pedagogiske aktiviteter i aldersdelte grupper hver uke
 • Lunsj tre dager per uke
 • Språkstimulerende aktiviteter
 • Et inkluderende barnehagemiljø
 • Nært samarbeid med Naturskolen

 • Språk og mangfold
 • Bærekraftig utvikling