Logo MontessoriBarnehagen har 34 plasser fordelt på 2 avdelinger. 1 småbarnsavdeling 0-2 år og 1 storbarnsavdeling 3-6 år fordelt på to grupper.

Vi har eget svømmebasseng i barnehagen og et veldig flott utelekeområde med masse moderne lekeapparater, busser og dukkestuer. Eget lekeområde for 0-3 år.

Barna får lunsj og frukt i barnehagen tirsdag – fredag, og har med seg selv til alle måltider på mandager (frokost – lunsj + frukt) (turdagen).

Vi har ekstra språkstimuleringsgrupper for de som trenger det og førskolegruppe som leker med skoleforberedende aktiviteter fast dag i uken.

Hva vi har fokus på

 • godt lek-og læringsmiljø
 • språk
 • selvstendighet
 • vennskap 
 • trygghet
 • individuell oppfølging
 • god utelek og gode turer
 • indre disiplin og respekt for hverandre
 • gjøre barna litt nysgjerrige på læring

Fagområder Montessori

 • praktiske hverdagsaktiviteter
 • sensorisk
 • språk
 • matematikk
 • kultur - biologi / geografi / vitenskap / kunst / musikk / historie
 • etikk og filosofi
 • kropp, aktivitet og helse       

Planlegging, observasjon, dokumentasjon og vurdering

Ofte stilte spørsmål