Våre avdelinger

Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år. Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og antall søkere. I år er gruppesammensetningen slik:

  • Knotten: 18 barn i alderen 4-6 år 
  • Knaggen: 18 barn i alderen 3-4 år 
  • Kvisten: 13 barn i alderen 2-3 år 
  • Knerten: 12 barn i alderen 1-2 år 

Personalet

Vi har et stabilt personale med erfarne og kompetente pedagoger, fagarbeidere og assistenter. I personalgruppa utvikler vi oss faglig ved å ha fokus på nyere teori og forskning.

Våre fokusområder

Satsningsområde: Relasjoner
Mål: Personalet skal møte alle barn med tillit og respekt

Vi har fokus på: 

  • Trygg tilvenning til barnehagen
  • Språk og språkstimulering
  • Gode relasjoner, lek og vennskap
  • Skape gode lekemiljø
  • Uteliv og turer tilpasset de ulike aldersgruppene
  • Samarbeid mellom avdelingene

Vi har et stort uteområde som gir gode muligheter for lek og fysisk aktivitet til alle årstider. 


Ofte stilte spørsmål

Vi serverer mat tre dager i uken.

Vi tar gjerne imot besøk, men ta kontakt for avtale.