Beliggenhet

Solvang barnehage er en 3 avdelings barnehage. Barnehagen er plassert i boligfeltet på Solvang. Vi har kort veg til skogen i Klukhagan og lekeplassen i Valumshagan. Vi benytter gjerne Vangbana og gymsalen på Solvang skole. 

Gruppesammensetningen

Denne vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkere. I år er gruppesammensetningen slik: 

 • HARE: 12 barn 1-3 år
 • REV: 19 barn 3-6 år
 • BJØRN: 17 barn 3-6 år. 
   

Våre fokusområder er inkluderende barnehagemiljø, sosial kompetanse og språk, med paraplytema vennskap. 

Mål for arbeidet

 • alle barn skal lære å inkludere andre på en positiv måte.
 • alle ansatte skal få økt kompetanse på områder som har betydning for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø.
 • relasjon barn-voksen: Organisere hverdagen med oppdeling i grupper på avdelingen, slik at personalet har større tilstedeværelse i sin gruppe over lengre tid. 
 • relasjon barn-voksen: Alle barn skal bli sett og hørt og løftet frem i hverdagen. 

Ofte stilte spørsmål

 • engasjerte pedagoger, barn- og ungdomsarbeidere og assistenter som holder seg faglig oppdatert på ny forskning og litteratur som handler om barn og barns utvikling. 
 • et allsidig barnehagetilbud med voksne som er opptatt av å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn. 

Lunsj hver dag 10 måneder i året.