Koronavaksineringen er nå flyttet til Hamar rådhus, og det er satt opp fire datoer for vaksinering: Fredag 21.  og tirsdag 25. april, torsdag 11., fredag 12., tirsdag 23., torsdag 25. og fredag 26. mai., samt torsdag 1. og 8. juni.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen. Du kan velge mellom vaksinetypene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna). Comirnaty anbefales til alle som er under 30 år.

Bestill time 

Du må bestille time på forhånd, enten digitalt eller på telefon.  Vi har ikke "drop-in".
Bestill time

Telefon: 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).

Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din. På Helsenorge.no finner du selv oversikt over hvilke vaksinedoser du har tatt tidligere, slik at du får riktig intervall når du bestiller neste dose.

Logg inn på Helsenorge

Avbestille time

Du kan avbestille eller flytte timen din selv ved å logge deg inn på Helseboka med BankID, eller du kan benytte appen.

Grunnvaksinasjon (dose 1 og dose 2) 

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine. Personer som har gjennomgått covid-19 trenger kun én vaksinedose for å være grunnvaksinert. 

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to: 

 • BioNTech/Pfizer: 21 dager 
 • Moderna: 28 dager 
 • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager.
 • For ungdom under 18 år: 12 uker. Ved gjennomgått koronasykdom anbefales bare én vaksinedose.  

Oppfriskningsdose (dose 3) 

I tillegg til grunnvaksinasjon med to doser anbefales en oppfriskningsdose for alle som:

 • er 45 år og eldre 
 • tilhører risikogrupper 
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten 

Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. 

Oppfriskningsdose (dose 4) 

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan nå få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Les mer 

Ytterligere en oppfriskningsdose er anbefalt for:

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplantert
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

Personer i denne gruppen må ringe vaksinetelefonen for å bestille time.
Telefon: 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).
Vaksinasjon for denne gruppen vil foregå på Rådhuset.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til å bestille time i SMS eller brev. Alle som ønsker en ny oppfriskningsdose må selv bestille time digitalt eller gjennom vaksinetelefonen. 

Ny oppfriskningsdose (dose 5) 

Sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose mot covid-19. Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av våren.

Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Oppdatert vaksine

Vi kan nå tilby oppdatert vaksine fra Pfizer. En tilsvarende oppdatert vaksine fra Moderna vil være tilgjengelig fra uke 39. FHIs anbefaling er å ta oppfriskningsdosen når tilbudet kommer, uansett vaksinevariant. 

Alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) får ofte dårligere effekt av vaksiner enn andre. Denne gruppen får derfor tilbud om dose 3 for å bli grunnvaksinert. For disse anbefales et intervall mellom 2. og 3. dose på minimum 4 uker. I tillegg anbefales de å ta en oppfriskningsdose av vaksinen (dose 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose.

De det gjelder vil motta dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste slik at de kan bestille time. 

Mer informasjon om hvilke grupper dette gjelder finner du her.

Vaksine til barn under 16 år 

Barn og unge mellom 5- 15 år får tilbud om koronavaksine dersom de og foresatte ønsker det. Hvis barnet er under 16 år må foresatte samtykke til vaksinasjon. Det kan de gjøre ved å fylle ut samtykkeskjemaet før dere kommer til vaksinering. Du bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen.

Samtykkeerklæring alder 5-15 år

Barn 5-11 år får vaksinen på helsestasjonen i rådhuset.
Barn 12-15 år får vaksinen på vaksinesenteret på Maxi på egne tidspunkt.

Barn 5-15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Disse får et tilpasset vaksinetilbud ved helsestasjonen i rådhuset etter henvisning fra lege.

Det er svært få barn i aldersgruppen 6 måneder - 4 år som vil ha behov for vaksine mot covid-19. Likevel kan det være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av vaksinasjon etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. 

Samtykkeerklæring alder 6 mnd. - 4 år

Les mer om vaksine til barn hos FHI.

Gjennomgått koronasykdom 

Hvis du har gjennomgått koronasykdom, kan andre anbefalinger eller intervall gjelde, avhengig av når du var syk og når du tok vaksine. Har du gjennomgått koronasykdom før eller etter 1. eller 2. vaksinedose kan du lese mer om hvilke anbefalinger som gjelder hos Helsenorge.no

 

Ofte stilte spørsmål 

Du bestiller time digital:

Bestill time

Trenger du hjelp til å bestille time kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).

Du kan avbestille eller flytte timen din selv ved å logge deg inn på Helseboka med BankID, eller du kan benytte appen.

Avbestille/flytte time

Trenger du hjelp til å avbestille eller flytte timen din kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).

Helsenorge.no finner du selv oversikt over hvilke vaksinedoser du har tatt tidligere. 
 
 
Når du har logget inn på Helsenorge.no finner du oversikt over dine tidligere vaksiner ved å klikke på boksen "Vaksiner".
Vaksineoversikt på Helsenorge.no
 

Hamar kommune kommer med informasjon om hvem sin tur det er til å få vaksine. Følg med på kommunens hjemmeside. Det vil ikke bli sendt ut SMS fra Helseboka eller brev i posten med invitasjon til å bestille time, så du må bestille time selv.
 

 • Møt presis til avtalt tid og sted.
 • Husk å ta med legitimasjon.
 • Vi anbefaler å ha på en t-skjorte eller trøye som gjør det enkelt å sette vaksinen i overarmen.
 • Etter at vaksinen er satt, skal du vente i 20 minutter. 
 • Hvis du blir syk skal du ikke møte opp for vaksine.

Vaksineringen foregår på smittevernkontoret i Hamar rådhus. Dette ligger i 1. etasje, og det er en sittegruppe utenfor kommunestyresalen. Vent her til du blir hentet.