Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. 

Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år. 

Skjenkekontrollører må ha bestått kunnskapsprøven for kontrollører.

Påmelding

 • Prøvene avholdes to ganger i måneden på faste datoer i Hamar rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar. I juli og august avholdes kun én prøve.
 • Du melder deg på ved å kontakte innbyggerservice på tlf. 62 56 30 00 eller sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no

Prøvetider

Kunnskapsprøvene i alkoholloven og etablererprøven avholdes til samme tidspunkt.

 • Torsdag 11. april, kl. 09.30
 • Torsdag 25. april, kl. 09.30

 • Torsdag 16. mai, kl. 09.30
 • Torsdag 30. mai, kl. 09.30

 • Torsdag 13. juni, kl. 09.30
 • Tirsdag 25. juni, kl. 09.30

 • Torsdag 18. juli, kl. 09.30

 • Tirsdag 20. august, kl. 09.30

 • Tirsdag 3. september, kl. 09.30
 • Torsdag 19. september, kl. 09.30

 • Torsdag 3. oktober, kl. 09.30
 • Torsdag 17. oktober, kl. 09.30

 • Tirsdag 5. november, kl. 09.30
 • Torsdag 21. november, kl. 09.30

 • Torsdag 5. desember, kl. 09.30
 • Tirsdag 17. desember, kl. 09.30

Gjennomføring av prøvene

 • Ta med gyldig legitimasjon, og møt opp i Hamar rådhus minst 10 minutter før prøven starter.
 • Før du kan avlegge prøven må du betale et gebyr på kr 400. Gebyret betales ved oppmøte.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål for å bestå.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Ordbok er tillatt.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Vi kan tilrettelegge prøven ved behov, men dette må da avtales på forhånd.

 • Fremmedspråklige og kandidater med lese- og skrivevansker kan få forlenget prøvetiden med 30 minutter. Det er også mulig å avlegge prøven muntlig.
 • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Hva er pensum?

Kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.  Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Kunnskap om alkohollovens kapittel 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.  Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner, generelle regler, samt inngående kunnskap om aldersgrenser, kontroll og begrepet «åpenbart påvirket».

Læremateriell til kunnskapsprøve for salgs- og skjenkebevilling kan kjøpes på vinn.no.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Du får prøvebeviset tilsendt i posten.

Prisliste