Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Påmelding

 • Prøvene avholdes to ganger i måneden på faste datoer i Hamar rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar. I juli og august avholdes kun én prøve.
 • Du melder deg på ved å kontakte innbyggerservice på tlf. 62 56 30 00 eller sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no

Prøvetider

Etablererprøven og kunnskapsprøvene i alkoholloven avholdes til samme tidspunkt.

 • Torsdag 11. april, kl. 09.30
 • Torsdag 25. april, kl. 09.30

 • Torsdag 16. mai, kl. 09.30
 • Torsdag 30. mai, kl. 09.30

 • Torsdag 13. juni, kl. 09.30
 • Tirsdag 25. juni, kl. 09.30

 • Torsdag 18. juli, kl. 09.30

 • Torsdag 22. august, kl. 09.30

 • Tirsdag 3. september, kl. 09.30
 • Torsdag 19. september, kl. 09.30

 • Torsdag 3. oktober, kl. 09.30
 • Torsdag 17. oktober, kl. 09.30

 • Tirsdag 5. november, kl. 09.30
 • Torsdag 21. november, kl. 09.30

 • Torsdag 5. desember, kl. 09.30
 • Tirsdag 17. desember, kl. 09.30

 

Gjennomføring av prøven

 • Ta med gyldig legitimasjon, og møt opp i Hamar rådhus minst 10 minutter før prøven starter.
 • Før du kan avlegge prøven må du betale et gebyr på kr 400. Gebyret betales ved oppmøte.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er lov å ha med lovsamling (Norges lover).

Tilrettelegging ved spesielle behov

Vi kan tilrettelegge prøven ved behov, men dette må da avtales på forhånd.

 • Fremmedspråklige og kandidater med lese- og skrivevansker kan få forlenget prøvetiden med 30 minutter. Det er også mulig å avlegge prøven muntlig.
 • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Hva er pensum?

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Det er utarbeidet eget læremateriell for forberedelse til prøven.

Bestill læremateriell hos vinn.no

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Du får prøvebeviset tilsendt i posten.