Teater eller skuespill er en form for scenekunst der skuespillere framstiller eller forteller en historie, formidler en ide eller følelser til et publikum. Hamar kulturskole samarbeider med Hamar teater om tilbudet. Undervisningen gjennomføres i to aldersbestemte grupper:

  • TID: 15.00 - 16.15 for 5. - 7. trinn
  • TID: 16.30 - 17.15 for 1. - 4. trinn
  • STED: Hamar teater sine lokaler i Strandgata

Undervisningen avsluttes med en visning/ forestilling i slutten av april mnd.

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087

Kontaktlærer på teateret: Anders Kippersund