Teater eller skuespill er en form for scenekunst hvor hensikten er, ofte med sammen med en rekke sceniske virkemidler, å framstille eller fortelle en historie, formidle en ide eller følelser til et publikum.

  • TID: Undervisningen gjennomføres i aldersbestemte grupper på mandager.
  • STED: Hamar teater

Undervisningen avsluttes med en visning/ forestilling i slutten av april mnd.

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087