Teater eller skuespill er en form for scenekunst der skuespillere framstiller eller forteller en historie, formidler en ide eller følelser til et publikum. Hamar kulturskole samarbeider med Hamar teater om tilbudet. Undervisningen gjennomføres i to aldersbestemte grupper:

  • TID: 15.00 - 16.15 for 5. - 7. trinn
  • TID: 16.30 - 17.15 for 1. - 4. trinn
  • STED: Hamar teater sine lokaler i Strandgata

Undervisningen avsluttes med en visning/ forestilling i slutten av april mnd.

Musikkteater

Musikkteater er et nytt tilbud av året for 5.-7. klassinger som vil synge og spille teater! Vi jobber med improvisasjon, karakterskaping, musikalsk uttrykk og stemmeutvikling. 

Året leder fram til en forestilling på Hamar Teater i mai. 

  • Lærere er teater: Johanne Kippersund 
  • Musikk/Sang: Marthe Werring Holmern. 
  • Øvelser på Hamar Kulturhus tirsdager kl. 17:30-18:50 på Teatersalen.

Kontaktinformasjon

Rektor: Anette Solberg
Telefon: 482 77 087

Kontaktlærer på teateret: Anders Kippersund