Kommunefysioterapeutene jobber også med tverrfaglig rehabilitering innen disse tilbudene:

 • Rehabilitering døgn
 • Rehabilitering hjemme
 • Dagrehabilitering

Om tjenesten

Kommunefysioterapeutene gjennomfører kartlegging og vurdering av den enkeltes behov, og utformer mål for tjenesten sammen med deg. For å få fremgang er det også viktig at du er motivert for egentrening. Fysioterapitjenesten vil vare i en tidsavgrenset periode hvor mål og fremgang evalueres fortløpende.

Tjenesten kan innebære:

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
 • Oppfølging av unge voksne etter overføring fra barnefysioterapeutene.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Veilede i anskaffelse og foreta opplæring i bruk av tekniske og ortopediske hjelpemidler.