Kommunefysioterapeutene gjennomfører kartlegging og vurdering av den enkeltes behov, og utformer mål for tjenesten sammen med deg. For å få fremgang er det også viktig at du er motivert for egentrening. Fysioterapitjenesten vil vare i en tidsavgrenset periode hvor mål og fremgang evalueres fortløpende.

For kommunefysioterapi for voksne se henvisningsskjema under "Skjemaer".

For fysioterapi på institutt, kan du rette henvendelser direkte til instituttet. Se avsnittet om næringsdrivende fysioterapeuter lenger ned. 

Tjenesten kan innebære

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
 • Oppfølging av unge voksne etter overføring fra barnefysioterapeutene.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Veilede i anskaffelse og foreta opplæring i bruk av tekniske og ortopediske hjelpemidler.

Vi jobber også med tverrfaglig rehabilitering innen disse tilbudene

 • Rehabilitering døgn
 • Rehabilitering hjemme
 • Dagrehabilitering

Priser

For tilbud hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, betaler pasienten en egenandel etter gjeldende takst som går inn under egenandeltak 2. Når taket er nådd, gjelder frikort.

Gruppetilbud fysioterapi

 • Fysioteam har gruppetilbud blant annet for pasienter med lungesykdom, hjertesykdom, for MS, Ataxi, for Parkinson, nevrologi og ortopedi, for gravide med bekkenløsning, ortopedi, artrose og for pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander. Også bassenggrupper i Ankerskogen.
 • Åker fysioterapi har bla Nevrologigrupper, revmagrupper, Aktiv A grupper, medisinsk treningsterapi og grupper med slynge. Kurs i Kropp og kommunikasjon trinn 1 og 2.
 • Borghild J Hagen har grupper i basseng ved Finsalsenteret og Kåtorp.
 • Torger Heitmann, Grand fysioterapi, har bassenggrupper i Ankerskogen.
 • Anders Backe –Lorentzen har også tilbud om bassenggrupper.