Etikkprisen gir 100 000 kroner som en honnør til kommuner eller virksomheter som driver systematisk etikkarbeid. Det er 10. gang Etikkprisen blir delt ut av KS.

Blomsterhilsen og diplom ble overbrakt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og nestleder i KS Jenny Følling i en høytidelig seremoni i Oslo. (bildet)

Juryen framhevet at det var nybrottsarbeid å organisere etikkarbeidet inn i et regionalt nettverk, og at dette samarbeidet hadde gitt gode resultater.

Samarbeid

Etikknettverket i Innlandet er et samarbeid om etisk kompetanseheving mellom kommuner, Statsforvalteren og KS i Innlandet. Nettverket ledes av Utviklingssenteret for helse og omsorgstjenester i Innlandet. Det er godt etablert og har hatt stor aktivitet, selv under pandemien. Målet med etikkarbeidet er å styrke brukernes opplevelse av verdighet og integritet.

Utviklingssenteret ble i år nominert sammen med Sandefjord kommune og Ørlandet kommune, som begge mottok hederlig omtale.

Å jobbe med etikk

- Å jobbe med etikk, handler om å bli kjent med hvilke verdier som styrer oss både i hverdagen og når vi står i vanskelige dilemmaer, sier Åsa Serholt Jensen, rådgiver ved Utviklingssenteret.

- Når vi jobber med etisk refleksjon, blir det lettere å ta verdibaserte valg vi kan stå inne for. Arbeidsmiljøet blir mere åpent, og sammen blir vi mere robuste i møte med utfordringer, forteller hun.

Etikkprisen er en stor anerkjennelse innen et fagområde de har samarbeidet systematisk med helt fra 2008.
Om utdelingen av Eikkprisen 2021 på KS nettside.

Utviklingssenteret

Utviklingssentrenes samfunnsoppdrag er å spre ny kunnskap og nye løsninger for å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Her i Innlandet (Hedmark) er Hamar vertskommune for senteret som har tilholdssted i Hamar rådhus.