Gratis tilbud til unge 13 t.o.m. 19 år. Studenter må bruke fastlegen sin.

Adresse: 
Hamar rådhus, Vangsvegen 51 (postboks 4063) 2306 Hamar.
Sentralbord: 62 56 30 00. 

ER DER FOR UNGDOM: Marianne Buvik, Hanne S. Krøtøy, Ingeborg L. Børresen, Kari Jæger, Jannicke Skarseth og Andreas Heck er gode veiledere for ungdom i Hamar. Særlig i forhold til prevensjon. FOTO: HAMAR KOMMUNE

Ordinær åpningstid, drop in:

 • Mandag: Kl. 14.30 -  kl. 16.30(16 låses ytterdør) med helsesykepleier                                                              
 • Onsdag: Kl. 13.00  -  kl. 15.00 helsesykepleier. 

Snakk med oss om: 

 • Følelsesmessige forhold 
 • Mat, kropp og selvfølelse
 • Prevensjon, seksualitet, kjønn, seksuell tiltrekning
 • Skriver ut langtidsvirkende prevensjon spiral og implantat etter avtale
 • Spiral og implantat settes inn etter avtale
 • Graviditet/abort
 • Rusmidler

Testing:

Vi har taushetsplikt - du er velkommen til å ta kontakt. 

Lenker: