Gratis tilbud til unge 13 - 25 år.

Adresse: 
Hamar rådhus, Vangsvegen 51 (postboks 4063) 2306 Hamar.
Sentralbord: 62 56 30 00.
Helsestasjon for ungdom er åpen 21.03 kl:13-14:30
Helsestasjon for ungdom er stengt i påsken; 26.3 og 28.3

 

ER DER FOR UNGDOM: Marianne Buvik, Hanne S. Krøtøy, Ingeborg L. Børresen, Kari Jæger, Jannicke Skarseth og Andreas Heck er gode veiledere for ungdom i Hamar. Særlig i forhold til prevensjon. FOTO: HAMAR KOMMUNE

Ordinær åpningstid - Drop in:

 • Mandag: Kl. 15.00 -  kl. 17.00 helsesøster,lege kl.14-16 ulik uke                                                              
 • Onsdag: Kl. 13.00  -  kl. 15.00 helsesøster. 

Snakk med oss om: 

 • Følelsesmessige forhold som du sliter med (angst eller depresjon)
 • Mat, kropp og selvfølelse
 • Konflikter med venner, kjæreste eller foreldre
 • Prevensjon, seksualitet, seksuell tiltrekning
 • Graviditet/abort
 • Rusmidler

Testing:

 • Graviditetstest
 • Kjønnssykdommer

Vi har taushetsplikt - du er velkommen til å ta kontakt.

Andreas HeckPå alle skolene
Ved siden av helsestasjonen for ungdom, treffes helsesøstrene på skolene til faste tidspunkter. Her er en oversikt over ansvarsfordelingen på skolene:

 • Kari Jæger: Storhamar og Wang videregående
 • Marianne Buvik: Hamar katedralskole
 • Ingeborg L. Børresen: Ener og Hamar katedralskole
 • Hanne S. Krøtøy: Børstad og Montessori
 • Jannicke Skarseth: Ajer og Wang ung
 • Nina Floor: Psykiatrisk sykepleier på Hamar katedralskole og Storhamar 

Lenker: